2018-09-12

‘Zo gaat dat’ – Carel Weeber in De Peperklip

Afgelopen jaar stortten studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich voor een FUR-studio op en in het gebouw De Peperklip in Feijenoord. Tijdens de studio ‘Stemmen van de Peperklip’ richtten ze hun ontwerpend onderzoek op het geven van een stem aan de lokale gemeenschap als onderdeel van het veerkrachtig systeem en het toekomstbestendig maken van gebouw en gemeenschap. De studenten zijn op zoek gegaan naar strategieën en ruimtelijke ingrepen die lokale betrokkenheid stimuleren. Ook zijn de kansen voor sociaaleconomische transformaties en innovaties verkend. Daarmee lag het accent op de sociale kant van het stedelijke metabolisme. De presentatie van de studioresultaten worden op 18 september gepresenteerd. Op 25 mei bezocht de architect van het gebouw, Carel Weeber, de studio. Architectuurhistorica en FUR-onderzoeker Catja Edens schreef een verslag van zijn bezoek. ... meer

2018-08-13

Eerst de spaghetti

Lector Eric Frijters ging in gesprek met bouwbedrijf Heijmans om toe te lichten wat het belang van ontwerpend onderzoek is: "Begin met de spaghetti." ... meer

2018-06-21

De stad als lichaam

De stad is als een lichaam waar je van alles in moet stoppen om de vitale organen naar behoren te laten functioneren. Veel van wat erin gestopt wordt, komt er van oudsher aan de achterkant als afvalproduct weer uit, om vervolgens roemloos afgevoerd te worden. Dat lineaire model is, nu de grondstoffen op raken, niet langer houdbaar. Om de bijbehorende logica daarom te doorbreken, en de stad dus efficiënter met grondstoffen en materialen om te laten gaan, is een transitie nodig. En een dergelijke transitie vergt ook een heel ander lichaam, met een ander uiterlijk en andere functies. ... meer

2018-03-06

Een van de best verzorgde boeken

Heuglijk nieuws van de jury van de prijs voor het Best Verzorgde Boek van 2017: *Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen* is op de shortlist beland van de prijs die al sinds 1926 uitgereikt wordt. Op de lijst zijn 33 boeken opgenomen die zich in de ogen van de vakjury onderscheiden wat betreft inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaalkeuze, druk en bindwijze. ... meer

2017-11-18

Getijdenboek

Tijdens de ontwerpstudio 'de getijdenrivier' stond de vraag centraal hoe de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich kan verhouden tot de rivier als autonome entiteit. De relatie van de rivier met de stad werd onderzocht in het licht van de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) vormden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. ... meer

2017-10-03

Uitnodiging

Het lectoraat Future Urban Regions (FUR),de Academies van Bouwkunst en trancityxvaliz nodigen u uit Werken aan de stad van de toekomst Ontwerpend onderzoek en de grote sociale en ruimtelijke transitieopgaven Op 3 oktober 2017 presenteren wij in Pakhuis de Zwijger onze publicatie: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen – Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s. ... meer

2017-09-04

Publiekspresentatie Getijdenrivier

In dit publieksgesprek (4 september 2017) bevragen we de relatie van de getijdenrivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen en dingen bieden de basis voor de voorstellen van de studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. Hoe kan de actuele verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? ... meer

2017-08-15

STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN, VEERKRACHTIGE OPLOSSINGEN

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's Future Urban Regions 320 pagina's Paperback, 16 x 24 cm Ontwerp: Catalogtree ISBN 978 94 92095 32 9 Uitgeverij: Trancity*Valiz Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting. Verschijningsdatum: najaar 2017 ... meer

2017-08-15

URBAN CHALLENGES, RESILIENT SOLUTIONS

Design Thinking for the Future of Urban Regions Future Urban Regions 320 pages, 16 x 24 cm Design: Catalogtree ISBN 978 94 92095 33 6 Publisher: Trancity*Valiz Funded by Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting. ... meer

2017-06-30

Wie, wat en hoe in Rotterdam?

De afgelopen drie jaar heeft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) zeer actief geparticipeerd het lectoraat Future Urban Regions (FUR). In afwachting van de FUR publicatie over die periode én van het startsein voor de tweede lectoraatperiode blikt Willemijn Lofvers in deze Huig terug. Wat heeft FUR de RAvB gebracht en wat was de betekenis van de Academie voor het lectoraat? Maar ze kijkt ook vooruit door een agenda voor de komende periode te formuleren. ... meer

meer projecten...