2016-05-24

FUR-Talk #2.3

Lecture Richard Kenned, JCFO, New York and designer of the High Line (NYC) and Queen Elisabteh park (London). ... meer

2016-05-20

Eindhoven: the mobility challenge

Eindhoven wil tot 2050 met 70 duizend inwoners groeien (een plus van 30 procent). Onvermijdelijk betekent leidt dat tot een toename van bebouwing, voorzieningen en mobiliteit. Toch wil de stad het autoverkeer al voor 2025 fors reduceren om CO2-neutraal te worden. Hoe kan er op verantwoorde wijze op specifieke locaties worden verdicht en kan tegelijkertijd de mobiliteit voor de stad als geheel worden verbeterd? ... meer

2016-05-18

FUR-Talk #2.2

Lecture Tobias Ambrost, Founder Interboro Partners, Assistant professor Art and Urban Studies Vassar College. ... meer

2016-05-17

Sustainable Design Lecture Series

Sustainable Design is a public lecture series organized by Fontys Academy of Architecture and Urbanism (MA+U) on all aspects of envioning, designing, creating and maintaining sustainable architecture and urbanism. This Year series is on Healthy Urbanization. ... meer

2016-04-13

FUR-Talk #2.1

Lecture of Lola Sheppard, Founder Lateral Office (Toronto), Associate Professor Architecture University of Waterloo, Director of InfranNet Lab at the Academy of Architecture Amsterdam (13 of April 2016). ... meer

2016-04-01

DIALOOOG #5

Het lectoraat Future Urban Regions (FUR) nodigt u uit, mede namens de Academie van Bouwkunst Maastricht, voor de masterclass ‘Mapping de gezonde stad’. Deze masterclass maakt deel uit van de derde reeks transitiestudio’s van de Nederlandse Academies van Bouwkunst. ... meer

2016-03-31

Sport en bewegen II

Ons zorgstelsel staat onder druk en dat zal, mede door de vergrijzing, alleen maar toenemen. De uitdaging is dus om de bevolking gezond te maken en gezond te houden, daarbij speelt lichaamsbeweging een belangrijke rol. Doel is om mensen meer te laten sporten, maar vooral om hen meer te laten bewegen in hun dagelijkse routine. De Arnhemmer fietst minder dan de gemiddelde Nederlander. Hier valt dus nog wel wat winst te behalen. Waar in Arnhem is de opgave het grootst? En hoe komt dat? Welke doelgroepen behoeven het meeste aandacht, welke maatregelen moeten er getroffen worden en wie moeten daarbij betrokken worden? ... meer

2016-02-10

FUR talks

Fur talks, een collegereeks van 14 weken over gezond urbanisme en de rol van ontwerpend onderzoek start op 3 februari! In de eerste deel reeks colleges op de Academie van Bouwkunst ligt de nadruk bij de verschillende door FUR gehanteerde invalshoeken van ‘gezond urbanisme’. Elke avond zal een FUR-onderzoeker en een expert uit de praktijk zijn of haar inzichten delen in relatie tot één van die zes thematische perspectieven. Vervolgens gaan beide presentatoren met de zaal in gesprek. De tweede reeks vindt plaats in Pakhuis de Zwijger. Hiervoor zijn een aantal Amerikaanse prominenten op het gebied van ontwerpend onderzoek uitgenodigd. Aan de hand van eigen onderzoek én de opgeleverde resultaten, laten zij zien hoe ontwerpend onderzoek ingezet wordt bij zowel het doen van onderzoek als voor hun ontwerpactiviteiten. Het beoogde zwaartepunt van de lezingen zal liggen bij het proces van ontwerpend onderzoek en de rol die ontwerpend onderzoek heeft gehad om een resultaat te behalen in de verschillende transitieopgaven. ... meer

2015-11-20

DIALOOG #4

De bijeenkomst op 19 juni 2015 in Showroom Arnhem (CASA) stond geheel in het teken van de presentaties van zes studio’s en van het ontwikkelen van kennis over opgave, thema’s en aanpak/werkwijze van het lectoraat. Elk van de studio’s richtte een spotlicht op een stad of regio. Maar de beproefde werkwijze is natuurlijk ook toepasbaar voor andere gebieden die niet in het FUR-blikveld liggen. Daarmee illustreerden de studio’s de bredere ambitie van het lectoraat. Een ambitie die bovendien ook in tijd verder reikt dan de looptijd van FUR. De studio’s leverden, zoals verwacht, veel inzichten en kennis op. Hoewel er zeker ook overeenkomsten met bestaande methodes waren, was de zoektocht (en nieuwsgierigheid) naar nieuwe strategieën sterk voelbaar. Vanzelfsprekend leveren de vernieuwingen of aanpassingen van bestaande strategieën niet altijd direct resultaten op. Doel van deze (en andere) FUR-dialogen is dan ook onverminderd om de lopende processen en resultaten van ontwerpend onderzoek dan wel gezond urbanisme kritisch en te bespreken. Op deze wijze kunnen verworvenheden en inzichten als inspiratie dienen voor volgende FUR-studio’s. Samenvattend kunnen uit de presentaties van de studio’s voorzichtig de eerste algemene inzichten gedestilleerd worden. ... meer

2015-10-16

Verbonden in Parkstad

Krimp en leegstand zijn urgente problemen geworden in de Zuid-Limburgse Parkstad regio. Sinds de mijnsluitingen in 1965 is de regio al zoekende naar een nieuwe economisch fundament. De bevolking is sterk aan het vergrijzen en de werkende bevolking neemt af. De prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zal doorzetten. ... meer

meer projecten...