2015-04-01

Sport & beweging in de openbare ruimte

De afdeling Sport en Onderwijs van de Gemeente Arnhem en het Sportbedrijf willen sport en beweging voor stadsbewoners stimuleren en daarmee een kwaliteitsverbetering tot stand brengen in de openbare ruimte. Door enerzijds een analyse te maken van duidelijke opgaven in de openbare ruimte en deze locaties in verband te brengen met de potentie die de introductie van sport en beweging brengt, ontstaan kansrijke nieuwe ontwikkelingslocaties in de stad. Het onderzoek van de FURstudio spitst zich toe op een viertal aandachtgebieden die ook al in de gemeentelijke Structuurvisie aangewezen zijn: Klarendal, Centrum Oost, Centrum Zuid en Stadsblokken / Meijnerswijk. ... meer

2014-07-01

What if?

Kern van de film 'What if' is een probleemschets aan de hand van ‘live’ en geciteerde interviews met deskundigen (o.a. Sanda Kienholzer en Dirk Sijmons) en wijkbewoners. Zaken als biodiversiteit en wateroverlast en kansen in Presikhaaf worden hier uitgelicht. De vier in de studio's ontwikkelde ‘what-if’ scenario’s van de studenten worden toegelicht Eilanden, Knooppunten, Randen en Passage . ... meer

2014-03-29

Ecologische Vogelaarwijk

Eén van de tien punten die de World Health Organisation benoemt als factor voor Healthy Cities is biodiversiteit in de stad. Door ecosystem services profiteert de stad van natuur: Urban by Nature. Daarmee is geen tegenstelling stad-natuur bedoeld, maar een symbiose waarin ‘urban metabolism’ een hoofdrol heeft. De opgave was de vraag hoe ecologie een leidend perspectief kan zijn voor de herstructurering van een jaren ’60 wijk als Presikhaaf in Arnhem. Kunnen de uitdagingen in deze Vogelaar-wijk worden benaderd door het inzetten van de formatieve krachten van ecologische stofstromen ? Doel was om een aantal ruimtelijke scenario’s te ontwikkelen voor de wijk Presikhaaf in samenhang met het versterken van de biodiversiteit. Deze scenario’s zullen een duurzame toekomst moeten schetsen voor deze na-oorlogse wijk. ... meer