2015-08-28

Energietransitie 2015

In een reeks Energietransitie Studio’s in Groningen onderzoeken masterstudenten analyserend en ontwerpend de ruimtelijke betekenis van de regionale energietransitie. Ze spelen in op de behoefte aan kennis en beelden van de ruimtelijke implicaties, kansen en opgaven, die volgen uit de energietransitie op verschillende schaalniveaus. ... meer

2014-08-01

‘Zoeken naar een nieuwe manier van ordenen'

Er is bij lokale en regionale stakeholders een groeiende behoefte aan kennis en beelden van de ruimtelijke implicaties, kansen en opgaven, die volgen uit de energietransitie. In een reeks Energietransitie Studio’s in Groningen onderzoeken masterstudenten op ontwerpende wijze de ruimtelijke betekenis van de regionale energietransitie. Stakeholders zijn betrokken. De analyse van de opgave vindt plaats vanuit het perspectief van de stofwisseling van de stad, de (im)materiële stromen en de bijbehorende infrastructuur van die stromen. Deze benaderingswijze is nog niet wijd verspreid. ‘Wat houdt energietransitie in, wat zijn de gevolgen voor ons alledaagse leven en wat is de ruimtelijke impact daarvan?’. ‘Hoe laat de energietransitie zich vertalen naar verschillende schaalniveaus?’. ‘Hoe kunnen we een wijk, of zelfs een heel dorp mobiliseren om actief bij te dragen aan energietransitie?’. Deze vragen spelen een centrale rol. De eerste resultaten laten zich lezen als een portfolio of opportunity’s (Pauli 2011). ... meer