2020-02-14

“CLT can save the world”

Franse overhoudsgebouwen moeten in de toekomst voor minimaal 50 procent uit hout of andersoortig biobased materiaal gaan bestaan. Dat is het gevolg van een wetswijziging per 2022 die is aangekondigd door Julien Denormandie, de Franse minister die verantwoordelijk is voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling. De maatregel gaat gelden voor alle publieke gebouwen die door de Franse staat gefinancierd worden.


Het besluit van de Fransen past in een trend om steeds nadrukkelijker te kijken naar de mogelijkheden die het materiaal hout bij te dragen heeft aan de verduurzaming van de bouw. Hout slaat immers CO2 op, veeleer dan dat het dat uitstoot. Een intensiever gebruik van hout als bouwmateriaal stimuleert bovendien bosbouw. En houten gebouwen bieden ook aan de binnenkant een hoop plezier aan de gebruiker – het is er bijvoorbeeld gezonder leven.

Nadelen zijn er ook. Bouwers en ontwerpers stuiten bijvoorbeeld op juridische belemmeringen wanneer ze met hout aan de slag willen gaan. Bovendien is er nu helemaal niet genoeg hout beschikbaar om echt grootschalig met hout te gaan werken.

Reden om er op woensdag 18 maart een avond aan te wijden aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Die avond verzorgen Daniel Ibanez, architect en stedenbouwkundig onderzoeker aan de Harvard Graduate School of Design, en Rob Marsh van het Scandinavische Architectenbureau C.F. Møller beide een lezing aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Ibanez doet onderzoek naar stedelijk metabolisme en in het bijzonder naar de rol van hout voor de hedendaagse ontwerppraktijk. Hij stelde het boek Wood Urbanism samen. C.F. Møller, waar Rob Marsh Head of Sustainability is, is een van de grootste Scandinavische architectenbureaus dat veel aandacht voor duurzaamheid in hun ontwerpprocessen. Begin 2019 rondde het bureau het project Kajstaden af, het hoogste houten gebouw in Zweden, dat volledig is opgetrokken uit CLT, Cross-Laminated Timber.

In 2019 wijdde VPRO Tegenlicht een uitzending aan houtbouw met medewerking van houtbouwpionier Andrew Waugh en de Nederlandse architecten en pleitbezorgers van bouwen met biobased materialen Marco Vermeulen en Bjarne Mastenbroek.

beeld

still uit de documentaire 'Houtbouwers' van VPRO Tegenlicht.