2019-04-23

Masterclass Communication Design

Designers usually have no problem figuring out what they want to design and how to go about it. They also don’t have any difficulty explaining their plans to their peers. But do they know enough about the future users of their design? Who out there is waiting for that design? Does it offer a real solution to a problem people are actually dealing with? And how do you explain your audience what you’ve designed for them and how and why they should use it? ... meer

2019-04-23

videoverslag masterclass information design

Op 15 en 16 februari kwamen studenten van de Academies van Bouwkunst van Rotterdam en Amsterdam naar Amersfoort voor een masterclass information design onder leiding van Joost Grootens, kunstenaar, onderzoeker en grafisch vormgever, en Erik van Gameren, visualisatie-expert bij NRC Handelsblad. Zie hier het videoverslag: ... meer

2019-02-22

Op ontdekkingstocht door Zeeland

In alle vroegte druppelen de eerste studenten op een kraakheldere vrijdagochtend de tourbus in bij het Barbizon Palace Hotel tegenover Amsterdam Centraal Station. Een tweede groep sluit zich aan in Rotterdam. Om half tien trekt een volle bus via vakantienederzetting Port Zélande, meer villawijk dan vakantiepark, richting Neeltje Jans, het kroonstuk op de Deltawerken. De studenten wandelen door een gefabriceerd natuurlandschap, een contradictie, maar één die zich hier onontkoombaar opdringt. De horizon wordt getekend door vredig draaiende windmolens en tegen de kade groeit het zeewier op. Verderop zijn de contouren te zien van de mossel- en oesterkweek. Na een korte wandeling worden de eerste boluskoeken en verse visjes gretig naar binnen gewerkt. Op naar Middelburg. ... meer

2019-02-13

Masterclass Information Design

Het visualiseren van data is geen neutrale bezigheid. Door gegevens te organiseren beïnvloed je de manier waarop deze begrepen kunnen worden. Daarmee produceer je dus kennis. Het bewust vormgeven van de (tussentijdse) resultaten is daarmee van vitaal belang voor een degelijk uitgevoerd onderzoek. ... meer

2019-02-01

Alle ogen op Zeeland

Zeeland kampt met veel uitdagingen waar de rest van Nederland ook voor staat. Er moet een energietransitie plaatsvinden; het havengebied moet verduurzamen en circulair worden; grote gebieden dreigen te vergrijzen en leeg te lopen; gezondheidsinstellingen zijn dun bezaaid. In veel opzichten is Zeeland een gecomprimeerde versie van Nederland als geheel. Reden voor FUR om de loep eens uitgebreid over de provincie te leggen. ... meer

2018-11-15

Lexicon: Gezonde verstedelijking

Wereldwijd groeien de stedelijke regio’s. Steden worden groter, groeien naar elkaar toe en raken steeds dichter bevolkt. Dat leidt tot kansen, maar levert ook uitdagingen op. Stedelingen verbruiken veel energie, produceren grote bergen afval en bewegen vaak te weinig. Om steden daarom in de toekomst leefbaar te houden voor de groeiende groepen inwoners, moet de stad veranderen. Steden moeten er anders uit gaan zien en beter en gezonder gaan functioneren. ... meer

2018-11-15

Lexicon: schaal | regio, stad, straat

Zoals al gegeven in de naam van het lectoraat, richt het onderzoek van Future Urban Regions zich op de stedelijke regio. Daarbij maakt FUR geen scherp onderscheid tussen het Nederlandse platteland en de stad, maar richten we ons veeleer op de samenhang van die twee gebieden en de manieren waarop deze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en beïnvloeden. ... meer

2018-11-15

Lexicon: Wicked problems

De term wicked problem is afkomstig van de Duitse twintigste-eeuwse ontwerpdenker Horst Rittel en duidt op de complexiteit en weerbarstigheid van ontwerpopgaven. Een wicked problem is nooit eenduidig en niet te isoleren. Het probleem is wicked omdat het altijd verstrengeld is met andere, vaak even complexe, problemen. Daarmee is een wicked problem een niet goed te definiëren dilemma. Nog lastiger (of zelfs onmogelijk) is dan ook het vinden van een oplossing. ... meer

2018-11-15

Lexicon: ICCI

Het ICCI-model biedt een methode om een abstract concept of idee programmatisch uit te werken tot een concrete opdracht of een concreet project. Daarvoor doorloopt het verschillende cycli die steeds bestaan uit vier onderscheiden stappen in het onderzoek. Het is daarmee een methodologie die als leidraad kan fungeren voor een ontwerpend onderzoek. ... meer

2018-09-12

‘Zo gaat dat’ – Carel Weeber in De Peperklip

Afgelopen jaar stortten studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich voor een FUR-studio op en in het gebouw De Peperklip in Feijenoord. Tijdens de studio ‘Stemmen van de Peperklip’ richtten ze hun ontwerpend onderzoek op het geven van een stem aan de lokale gemeenschap als onderdeel van het veerkrachtig systeem en het toekomstbestendig maken van gebouw en gemeenschap. De studenten zijn op zoek gegaan naar strategieën en ruimtelijke ingrepen die lokale betrokkenheid stimuleren. Ook zijn de kansen voor sociaaleconomische transformaties en innovaties verkend. Daarmee lag het accent op de sociale kant van het stedelijke metabolisme. De presentatie van de studioresultaten worden op 18 september gepresenteerd. Op 25 mei bezocht de architect van het gebouw, Carel Weeber, de studio. Architectuurhistorica en FUR-onderzoeker Catja Edens schreef een verslag van zijn bezoek. ... meer

meer projecten...