2017-06-05

IPKW

Marco Broekman laat ons kennismaken met het thema 'vitale economie'op locatie in Arnhem. IndustriePark Kleefse Waard (IPKW) is afgestapt van de zware-mono-industrie en er wordt nu actief gezocht naar een grote variatie aan soorten bedrijven die elkaars reststromen en diensten kunnen gebruiken. Zie ook: ipkw.nl. ... meer

2017-04-18

Broedstraten

Franz Ziegler laat ons kennismaken met het thema van gezonde verstedelijking 'sociaalculturele verbondenheid'. Bij de broedstraat de Modestraat worden door Mira ter Braak en Gwen van Zaane bewoners en creatieven samengebracht om sfeer en verbondenheid in Amsterdam-Noord te creëren. ... meer

2017-02-28

BlueCity010

Willemijn Lofvers laat ons kennismaken met het thema 'materialencyclus' op locatie in Rotterdam. In voormalig zwemparadijs Tropicana wordt met vormen van circulaire economie geëxperimenteerd, door actieve uitwisseling van reststoffen als grondstoffen voor nieuwe cycli: in het gebouw, tussen bedrijven onderling en in relatie tot de stad. ... meer

2016-08-01

Parkstad verbindt

Parkstad Limburg is één van de Nederlandse regio’s die zucht onder de gevolgen van krimp: het aantal inwoners daalt, bedrijven trekken weg. Bovendien kampt deze regio met de infrastructurele erfenis van een inmiddels goeddeels failliete economie. Parkstad Limburg heeft een overdaad aan wegen, die door hun grote maat steeds vaker een barrière vormen tussen plekken, in plaats van een verbinding. ... meer

2016-06-23

Publiekspresentatie Energie Atelier

Ons huidige energiesysteem is niet langer houdbaar en vraagt om verandering. Ook ruimtelijke verandering. Het groninger atelier Energietransitie onderzoekt welke ruimtelijke gevolgen een veranderend denken over ons energiesysteem heeft. ... meer

2016-06-22

Publiekspresentatie 'Afval als Bron'

HET LECTORAAT FUTURE URBAN REGIONS (FUR), RAvB en de gemeente Rotterdam nodigen u uit voor de publieke presentatie van het ontwerpend onderzoek AVAL als Bron voor ruimtelijke ontwikkeling. Onder leiding van Dirk van Peijpe (De Urbanisten) en Floris Schiferli (Superuse Studios) hebben zeven studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich geconcentreerd op het dynamische systeem van afval. Vanuit verschillende invalshoeken hebben zij aan uiteenlopende voorstellen voor Rotterdam zuid gewerkt. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek leggen we graag aan u voor op woensdag 22 juni, tussen 19:30 en 21:30 uur. ... meer

2016-06-17

Energietransitie en transformatie

De energietransitie gaat niet enkel over het inpassen van windmolens in het landschap of het vullen van daken met zonnepanelen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen heeft invloed op alle aspecten van ons dagelijks leven. Het verandert de omgang met mobiliteit, voedselconsumptie, koopgedrag et cetera. Andersom geldt dat ook: de keuzes die burgers maken in hun dagelijkse routine bepalen mede of de transitie naar een duurzame energievoorziening kans van slagen heeft. ... meer

2016-06-16

Afval als bron

Een van de kernpunten van de circulaire economie is om niet langer in afval te denken maar in grondstoffen. Onze huidige lineaire economie – waarin grondstoffen na productie en consumptie eindigen als hinderlijk afval dat moet worden verwerkt – moet transformeren tot een circulaire economie, waarin het hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat. ... meer

2016-05-31

FUR-Talk #2.4

Lecture of Alfredo Brillembourg (Urban Think Tank Caracas / New York, initiator of SLUM Columbia University, ETH Zurich) and Fernando de Mello Franco (MMBB Sao Paolo, Urban development Sao Paolo) at the Academy of Architecture Amsterdam. ... meer

2016-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen. ... meer

meer projecten...